czwartek, 14 listopada 2013

portret kubistyczny

Kubizm – kierunek w sztukach plastycznych, głównie malarstwie i rzeźbie, który rozwinął się we Francji na początku XX wieku, poszukujący nowych zasad budowy przestrzennej dzieła przez odrzucenie reguł perspektywy i geometryczne uproszczenie elementów kompozycji.
Prekursorami kubizmu byli Pablo Picasso i Georges Braque. Po raz pierwszy określenia kubizm użył krytyk sztuki Louis Vauxcelles. W języku francuskim brzmi ono cubisme i pochodzi od łacińskiego słowa cubus, co oznacza kostka lub sześcian. Ten termin przyjął się i szybko wszedł do powszechnego użytku, jednak twórcy tego kierunku długo unikali jego stosowania.
(wikipedia)...a takie portrety kubistyczne stworzyli uczniowie :abstrakcyjne przedstawianie pojęć

...jak bezprzedmiotowo pokazać - poranek , przyjaźń , gniew , spotkanie , poślizg , ciszę...?
odpowiedź na to pytanie dali uczniowie klasy 6.